top of page

BABY'S EN CHIROPRAXIE

BABY'S EN CHIROPRAXIE

“Onze baby is nog maar zes weken oud en kijkt altijd alleen maar naar rechts.  Zou iemand hiernaar moeten kijken?”.

Een baby kan al vanaf de geboorte voor controle naar de chiropractor.  Als baby’s opgroeien en zich ontwikkelen, kunnen er kleine wervelblokkades of andere problemen ontstaan, bijvoorbeeld al tijdens de geboorte.  Vaak blijven deze bewegingsbeperkingen in eerste instantie onopgemerkt, maar kunnen op een later moment invloed op de algemene gezondheid hebben.

Waarom ter controle?

De wervelkolom is belangrijk voor het goed functioneren van het lichaam en voor de gezondheid in het algemeen.  Bij een blokkade van de wervels raken de zenuwen geïrriteerd; daardoor wordt het communicatiesysteem van het lichaam verstoord en kan er spanning opgebouwd worden over de gehele wervelkolom.  Dit kan vele problemen met zich meebrengen.

Ook past het lichaam zich aan deze veranderingen aan.  Helaas gebeurt dit meestal op een manier die weer andere klachten teweeg brengt.  Als de blokkades in een vroeg stadium met specifieke correcties worden verholpen, ondervindt de verdere ontwikkeling van uw kind hier geen hinder meer van.

Bij baby’s is het niet ongebruikelijk dat de problemen voortkomen uit blokkades tussen het achterhoofd en de bovenste nekwervels of in het bekken.  Als ze eenmaal gaan kruipen of lopen kunnen blokkades ook op andere plekken ontstaan.

 

Mogelijke problemen

 

Wat voor problemen zie je bij baby’s?

 

De mogelijke indicaties om een chiropractor te raadplegen kunnen zijn:

 • Onrustig, nerveus, veel huilen.

 • Slaapproblemen/ritmeproblemen.

 • Voorkeurshouding (hoofd/bekken).

 • Overstrekte houding.

 • Voorkeursborst met voeden.

 • Problemen met zuigen.

 • Naar de oren grijpen.

 • Asymmetrische vorm van het hoofd.

 • Asymmetrisch bewegen van armen en benen.

 • Extreem huilen bij aan- en uitkleden.

 • Instabiele hoofdcontrole voor leeftijd (hoofd dat traag mee omhoog komt bij optrekken aan de armen).

 • Vertraagde ontwikkeling (vooral van de grove motoriek).

 • Oorontstekingen.

 • Constipatie.

 •  

Natuurlijk kunnen bovenstaande problemen ook een andere oorzaak hebben.  Daarom bekijkt de chiropractor met behulp van een uitgebreid onderzoek eerst of een chiropractische behandeling zinvol is.

 

Oorzaken

 

Waardoor kunnen problemen ontstaat?

 

Overmatig en ontroostbaar huilen bij baby’s komt verrassend veel voor, bij maar liefst 10-15% van alle pasgeborenen.  Problemen als darmkrampjes (koliek), onrustig gedrag en slaapproblemen, kunnen soms worden teruggevoerd op de bewegingsbeperkingen in de wervelkolom.  Tijdens de geboorte, vooral bij tang- of vacuümverlossing, opgewekte weeën of een keizersnede, kan er een blokkade in de wervelkolom ontstaan.  Een heel snelle bevalling kan ook wervelkolomproblemen bij de baby veroorzaken, met de genoemde problemen als gevolg.  Baby’s zijn geen kleine volwassenen.  De klachten die baby’s hebben kunnen rechtstreeks invloed hebben op hun ontwikkeling.  Zij kunnen niet zeggen waar het pijn doet en uiten zich daarom op een andere manier, zoals met huilen.  Een bewegingsbeperking beïnvloedt niet alleen de gewrichten, maar het algemeen functioneren van het gehele lichaam.

 

Veel huilen

 

Een veel geziene klacht bij baby’s is veel huilen.  Dikwijls gaat dit gepaard met het optrekken van de beentjes, gespannen vuistjes en overstrekken.  Huilbaby’s zijn 0 tot 3 maand oud; ze huilen veel, minstens 3 uur per dag, meer dan 3 dagen per week en langer dan 3 weken achter elkaar, meestal aan het eind van de middag of ’s avonds.  Dit vele huilen kan stress geven en kan de verhouding tussen moeder en kind zo verstoren dat dit nog jaren invloed heeft.  Het huilen kan worden veroorzaakt door darmkrampjes, intoleranties, allergieën of overgevoeligheid voor bijvoorbeeld koemelk of reflux (spugen van melk).  Spanning in de wervelkolom door een blokkade kan ook een oorzaak zijn.  De chiropractor onderzoekt waar de problemen vandaan kunnen komen en stelt zo nodig een chiropractische behandeling voor.

Het lijkt vaak alsof het huilen op den duur minder wordt en stopt, ook zonder chiropractische behandeling.  Dit gebeurt dan rond de leeftijd van 3 maanden.  Blokkades die de ontwikkeling beïnvloeden, kunnen dan echter nog steeds aanwezig zijn, ook al blijken ze niet meer uit het huilgedrag van de baby.  Daarom kan het ook zinvol zijn met een kind ouder dan 3 maanden naar de chiropractor te gaan, vooral als het daarvoor veel heeft gehuild.

 

KISS syndroom

 

Een veelgenoemd probleem bij kinderen is het KISS syndroom (Kopgewrichten Invloed op Storingen in de Symmetrie).  Dit syndroom omvat een uitgebreid scala van klachten die bij baby’s en kinderen kunnen voorkomen, waaronder het vele huilen.  Zuigelingen kunnen onrustig zijn, een voorkeurshouding aannemen, zich overstrekken, maar soms gaat het ook om vagere klachten.

Al deze klachten komen voort uit een blokkade in het gebied van de bovenste nekwervels en de ongewenste aanpassingen die het lichaam hierop maakt.  Chiropractors kijken niet alleen naar het gebied boven in de nek, maar ook naar andere plaatsen in het lichaam.  De problemen bovenin de nek kunnen namelijk ook voortkomen uit bewegingsbeperkingen in het bekken.  Als deze niet worden opgelost, blijven de spanningen hoog in de nek terugkomen.

 

Oorontstekingen

 

Het veelvuldig met de handjes naar het hoofd en de oren grijpen is ook iets wat veel wordt gezien bij baby’s.  Hierbij wordt vaak gedacht aan oorontstekingen, zonder dat deze gevonden worden.

De bewegingsdisfuncties hoog in de nek spelen een onderliggende rol in het ontstaan van oorontstekingen.  Door spanning op de buis van Eustachius in het oor als gevolg van een bewegingsdisfunctie in de nek, kan de afvoer van vocht uit het oor geremd worden, waardoor een ontsteking kan ontstaan.  Door de bewegingsdisfuncties op te heffen kan het overtollig vocht worden afgevoerd.  

 

Wanneer chiropraxie?

Wanneer naar de chiropractor?

 

Er is geen minimum leeftijd voor een bezoek aan de chiropractor.  Een kind kan er baat bij hebben om met enige regelmaat bij de chiropractor langs te gaan.  Als er acute klachten zijn, bijvoorbeeld na een val van de commode, is het aan te raden meteen een afspraak te maken.

 

Behandeling

 

Wat houdt een chiropractische behandeling in?

 

Bij het eerste bezoek vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats met de ouders/verzorgers, waarbij wordt gekeken naar de specifieke klachten, de algemene gezondheid en ontwikkeling van het kind en de manier waarop de zwangerschap en bevalling zijn verlopen.  Vervolgens wordt op een specifieke manier onderzocht of er bewegingsdisfuncties in de wervelkolom van het kind aanwezig zijn.  Tevens worden andere gebieden in het lichaam onderzocht, al naar gelang de eventuele klachten.

Afhankelijk van de leeftijd van een baby worden verschillende technieken toegepast.  Het zijn allemaal lichte en zachte technieken.  Vaak is een lichte druk met de vinger al voldoende om de wervels te corrigeren.  Afhankelijk van de duur en aard van de klacht is een aantal behandelingen achter elkaar gewenst.  De baby heeft in principe geen last van een behandeling; wel kan het kind tijdens de behandeling huilen door wat gevoeligheid of door het chiropractische onderzoek.

 

bottom of page